Prövning i Historia

Efter att ansökan har skickats in, betalats och du har kontaktat ansvarig lärare blir du kallad till den första delen av prövningen samt ges nödvändig information gällande prövningens alla delar. I prövningen ingår inte någon lärarledd handledning.

Alla tider är bindande

Vid sjukdom krävs läkarintyg som skickas till expeditionen.
Glöm inte att ha med giltig legitimation vid alla provtillfällen.

Upplägget på prövningen

Historia 1a1

Inlämningsuppgift: Historieuppgifter i källkritik, historiska begrepp, historiesyn och historiebruk.
Prov: Det långa 1800-talet
Prov: Det korta 1900-talet

Historia 1a2

Inlämningsuppgift: Historieuppgifter i källkritik, historiska begrepp, historiesyn och historiebruk.
Inlämningsuppgift om Sveriges historia
Prov: Antiken till renässansen

Historia 1b

Inlämningsuppgift: Historieuppgifter i källkritik, historiska begrepp, historiesyn och historiebruk.
Fördjupningsuppgift inom historieämnet
Prov: Antiken till renässansen
Prov: Det långa 1800-talet
Prov: Det korta 1900-talet

Kurslitteratur

Förslag på litteratur erhålles av läraren


Förslag på sidor