Prövning i Kemi och Fysik

Efter att ansökan har skickats in, betalats och du har kontaktat ansvarig lärare blir du kallad till den första delen av prövningen samt ges nödvändig information gällande prövningens alla delar. I prövningen ingår inte någon lärarledd handledning.

Alla tider är bindande

Vid sjukdom krävs läkarintyg som skickas till expeditionen.
Glöm inte att ha med giltig legitimation vid alla provtillfällen.

Upplägget på prövningen

Teoretiskt prov

Prövningen börjar med ett teoretiskt prov.
De skriftliga delarna testar hela kursens innehåll. Begrepp, förståelse och problemlösning.
Om man inte är godkänd på detta prov avbryts prövningen.

Laborativt prov

Ett tvådelat laborativt prov.
En del där vissa laborativa moment, labbsäkerhet och labbvana testas.
En del där laborativa arbetet testas djupare.
På alla prövningsprov krävs att prövaren har med legitimation.

Förslag på Kurslitteratur

Kemi 1: Gymnasiekemi 1 (Liber)
Kemi 2: Gymnasiekemi 2 (Liber)
Fysik 1: Impuls Fysik 1 (Gleerups)
Fysik 2: Impuls Fysik 2 (Gleerups)

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen på www.skolverket.se.
Kemi »
Fysik »

Vid frågor maila gärna
Johanna.korn@uddevalla.com


Vill du ha ett personligt möte. Maila och be om detta så försöker jag boka in en tid som passar oss båda.

Med vänliga hälsningar
Johanna Korn
Lärare
Matematik och Kemi


Förslag på sidor