Prövning i Ledarskap och organisation

Prövningen är uppdelad i fem områden men del 3 och 4 läggs ihop vid ett provtillfälle.
Efter att ansökan har skickats in, betalats och du har kontaktat ansvarig lärare blir du kallad till den första delen av prövningen samt ges nödvändig information gällande prövningens alla delar. I prövningen ingår inte någon lärarledd handledning.

Alla tider är bindande

Vid sjukdom krävs läkarintyg som skickas till expeditionen.
Glöm inte att ha med giltig legitimation vid alla provtillfällen.

Upplägget på prövningen

  1. Ledarskap. Hemtentamen, filmanalys
  2. Organisation. Redovisning av en undersökt organisation.
  3. Kommunikation och konflikthantering. Prov
  4. Strategi och strategiska processer. Prov
  5. Slutuppgift. Hemtentamen.

När alla delarna är gjorda och betygsatta sätts ett slutbetyg och elev informeras muntligt eller skriftligt. Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda kunskapskraven.

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Skolverkets kursplan »