Prövning i Psykologi 2

Prövningen är uppdelad i tre delar. Efter att ansökan har skickats in, betalats och du har kontaktat ansvarig lärare blir du kallad till den första delen av prövningen samt ges nödvändig information gällande prövningens alla delar. I prövningen ingår inte någon lärarledd handledning.

Alla tider är bindande

Vid sjukdom krävs läkarintyg som skickas till expeditionen.
Glöm inte att ha med giltig legitimation vid alla provtillfällen.

Upplägget på prövningen

  1. Utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, grupp och samhälle. Prov

  2. Depression, ångest, fobier, tvång, neuroser, ätstörningar och att vara psykiskt sjuk. Hemtentamen inklusive eleverna ser på film som de analyserar utifrån perspektiven.

  3. Fördjupningsarbete skrivuppgift; eleven kan välja mellan det biologiska och de socialpsykologiska perspektiven. Enskilt arbete

När alla delarna är gjorda och betygsatta sätts ett slutbetyg och elev informeras muntligt eller skriftligt. Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda kunskapskraven.

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se www.skolverket.se »


Förslag på sidor