Prövning i Samhällskunskap

Efter att ansökan har skickats in, betalats och du har kontaktat ansvarig lärare blir du kallad till den första delen av prövningen samt ges nödvändig information gällande prövningens alla delar. I prövningen ingår inte någon lärarledd handledning.

Alla tider är bindande

Vid sjukdom krävs läkarintyg som skickas till expeditionen.
Glöm inte att ha med giltig legitimation vid alla provtillfällen.

Upplägget på prövningen

Samhällskunskap 1a1

Prov: Statskunskap
Prov: Samhälle och sociologi
Inlämningsuppgiftspaket

Samhällskunskap 1a2

Prov: Nationalekonomi
Reflektionsuppgift kring samhället
Inlämningsuppgiftspaket

Samhällskunskap 1b

Prov: Statskunskap
Prov: Samhälle och sociologi
Prov: Nationalekonomi
Inlämningsuppgiftspaket

Kurslitteratur

Förslag på litteratur erhålles av läraren


Förslag på sidor