Prövning i Svenska 2

Efter att ansökan har skickats in, betalats och du har kontaktat ansvarig lärare blir du kallad till den första delen av prövningen samt ges nödvändig information gällande prövningens alla delar. I prövningen ingår inte någon lärarledd handledning.

Alla tider är bindande

Vid sjukdom krävs läkarintyg som skickas till expeditionen.
Glöm inte att ha med giltig legitimation vid alla provtillfällen.

Upplägget på prövningen

Prövningen består av flera delar och varje del måste vara godkänd för att prövningen ska fortsätta. Prövningen bygger inte på någon speciell bok.

 1. Språket uppbyggnad, struktur och samspel
  Språklig analys.
  Ur centralt innehåll: Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.

 2. Skriftlig text av utredande slag
  Skriftligt PM om relationen mellan skönlitteratur och samhälle (upplysningen och romantiken).
  Ur centralt innehåll: Svenska och internationella författarskap. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. Skriftlig framställning av utredande (…) texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper.

 3. Skriftlig framställning av argumenterande slag
  Argumenterande text utifrån en given tes om skönlitteratur (realismen/naturalismen).
  Ur centralt innehåll: Svenska och internationella författarskap. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. Skriftlig framställning av (…) argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper

 4. Muntlig framställning av utredande slag
  Roman av en svenska arbetarförfattare och arbetarlitteratur. Framställningen ska innehålla information om författaren, vad som är representativt för arbetarförfattarna och arbetarlitteraturen samt analys av romanen.
  Ur centralt innehåll: Svenska och internationella författarskap. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. Muntlig framställning av utredande (…) slag. Användning av presentationstekniska hjälpmedel.

 5. Muntlig framställning av argumenterande slag
  Argumentera för eller emot en given tes om språkförhållanden i Norden.

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Ämnets syfte och kunskapskrav på www.skolverket.se »


Förslag på sidor