Uddevalla vuxenutbildning

Prövning i Svenska 3

Efter att ansökan har skickats in, betalats och du har kontaktat ansvarig lärare blir du kallad till den första delen av prövningen samt ges nödvändig information gällande prövningens alla delar. I prövningen ingår inte någon lärarledd handledning.

Alla tider är bindande

Vid sjukdom krävs läkarintyg som skickas till expeditionen.
Glöm inte att ha med giltig legitimation vid alla provtillfällen.

Upplägget på prövningen

  • 3 skriftliga inlämningar, enligt instruktion: argumenterande text, språkhistoria, rapport.
  • 2 muntliga presentationer: argumenterande tal och utredande tal.
  • 2 skriftliga prov: NP och prov på en roman.

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Ämnets syfte och kunskapskrav på www.skolverket.se »


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00