Prövning i Svenska som andraspråk 1

Prövningen är uppdelad i 7 delar. Efter att ansökan har skickats in, betalats och du har kontaktat ansvarig lärare blir du kallad till den första delen av prövningen samt ges nödvändig information gällande prövningens alla delar. I prövningen ingår inte någon lärarledd handledning.

Alla tider är bindande

Vid sjukdom krävs läkarintyg som skickas till expeditionen.
Glöm inte att ha med giltig legitimation vid alla provtillfällen.

Upplägget på prövningen

  1. Nationellt prov A: Muntligt
  2. Nationellt prov B: Läsförståelse
  3. Nationellt prov C: Skriftligt
    Om proven blir underkända avslutas prövningen.

  4. Skrivuppgift: språksociolog
  5. Skrivuppgift: utredande text
  6. Skriftlig uppgift: skönlitteratur (noveller)
  7. Muntlig uppgift: skönlitteratur (roman)

Samtliga delar av prövningen måste bli godkända för att få ett slutbetyg. När alla delarna är gjorda och betygsatta sätts ett slutbetyg och elev informeras muntligt eller skriftligt. Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda kunskapskraven.

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Ämnets syfte och kunskapskrav på www.skolverket.se »
Du kan även att bekanta dig med och öva på det Nationella provet i SVA 1 genom följande länk: https://www.natprov.nordiska.uu.se/kurs1/exempel/

Rekommenderade läromedel för självstudier:

Svenska impulser SVA 1, Carl-Johan Markstedt, Sofia Löwenhielm, Sanoma Utbildning,
ISBN: 9789152345726

Kurslitteratur kan köpas i någon nätbokhandel ex. sanomautbildning.se, bokus.com eller adlibris.com.

Förslag på sidor