Prövning i Svenska som andraspråk 2

Efter att ansökan har skickats in, betalats och du har kontaktat ansvarig lärare blir du kallad till den första delen av prövningen samt ges nödvändig information gällande prövningens alla delar. I prövningen ingår inte någon lärarledd handledning.

Alla tider är bindande

Vid sjukdom krävs läkarintyg som skickas till expeditionen.
Glöm inte att ha med giltig legitimation vid alla provtillfällen.

Upplägget på prövningen

  • 1 skriftlig inlämning, enligt instruktion: argumenterande text.
  • 2 muntliga presentationer: argumenterande tal och utredande tal.
  • 3 skriftliga prov: utredande text, språksociologi/språkhistoria och litteraturkunskap.

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Ämnets syfte och kunskapskrav på www.skolverket.se »

Förslag på sidor