Prövningsveckor hösten 2020

Kurs

Sista ansökningsdatum

Prövningsdatum

Biologi

Fredag vecka 42

Vecka 46

Naturkunskap

Fredag vecka 42

Vecka 46

Engelska 5

Fredag vecka 42

Vecka 46

Engelska 6

Fredag vecka 43

Vecka 47

Engelska 7

Fredag vecka 43

Vecka 47

Svenska 1

Fredag vecka 43

Vecka 47

Svenska 2

Fredag vecka 43

Vecka 47

Svenska 3

Fredag vecka 42

Kontakta läraren:

rebecka.molin@uddevalla.se

Svenska som andraspråk 1

 Fredag vecka 42

Vecka 47

Svenska som andraspråk 2

Fredag vecka 42

Kontakta läraren:
rebecka.molin@uddevalla.se

Svenska som andraspråk 3

Fredag vecka 42

Kontakta läraren:
rebecka.molin@uddevalla.se

Historia

Fredag vecka 42

Vecka 46

Samhällskunskap

Fredag vecka 42

Vecka 46

Religionskunskap

Fredag vecka 42

Vecka 46

Fysik

Fredag vecka 42

Vecka 46

Kemi

Fredag vecka 42

Vecka 46

Matematik 1-4

Fredag vecka 42

Vecka 46


Förslag på sidor