Prövningsveckor våren 2021

På grund av coronapandemin är alla prövningsgrupper fullsatta för våren 2021.

Kurs

Sista ansökningsdatum

Prövningsdatum

Biologi

Fredag vecka 18

Vecka 22-23

Engelska 5

Fredag vecka 15

Vecka 16-21

Engelska 6

Fredag vecka 15

Vecka 16-21

Engelska 7

Fredag vecka 15

Vecka 15-20

Fysik

Fredag vecka 18

Vecka 22-23

Företagsekonomi

Fredag vecka 12

Vecka15-17

Historia

Fredag vecka 18

Vecka 22

Information och kommunikation

Fredag vecka 16

Vecka 18-19

Kemi

Fredag vecka 18

Vecka 22-23

Ledarskap och organisation

Fredag vecka 12

Vecka 15-17

Matematik 1 a,b,c

Fredag vecka 18

Vecka 22-23

Matematik 2 a,b,c

Fredag vecka 18

Vecka 22-23

Matematik 3 b,c

Fredag vecka 18

Vecka 22-23

Matematik 4

Fredag vecka 18

Vecka 22-23

Naturkunskap

Fredag vecka 18

Vecka 22-23

Näthandel 1

Fredag vecka 16

Vecka 18-19

Privatjuridik

Fredag vecka 18

Vecka 22

Programmering 1

Fredag vecka 16

Vecka 18-19

Psykologi

Fredag vecka 18

Vecka 22

Redovisning 1

Fredag vecka 12

Vecka 15-17

Religionskunskap

Fredag vecka 12

Vecka 14-16

Samhällskunskap

Fredag vecka 12

Vecka 15-17

Svenska 1

Fredag vecka 12

Vecka 16-20

Svenska 2

Fredag vecka 12

Vecka 16-20

Svenska 3

Fredag vecka 12

Vecka 16-20

Svenska som andraspråk 1

 Fredag vecka 12

Vecka 16-20

Svenska som andraspråk 2

Fredag vecka 12

Vecka 16-20

Svenska som andraspråk 3

Fredag vecka 12

Vecka 16-20


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00