Uddevalla vuxenutbildning

Studieekonomi

Studieekonomi

När du studerar kan du få studiestöd. Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år.
Sedan kan du söka studiemedel.
Studiemedel söker du även när du studerar på en eftergymnasial utbildning.

Mer information hittar du på CSN - Centrala studiestödsnämnden

Telefon

CSN 0771-276 000 (öppet 08.00-16.30)
Studie- och yrkesvägledning 0522-69 61 90

Kontakt