Studier i annan kommun

För att få studera i annan kommun behövs ett beslut från hemkommunen om att den åtar sig att stå för utbildningskostnaderna.

Du lämnar in ansökan till din hemkommun som gör ett yttrande och skickar ansökan vidare till den sökta utbildningsanordnaren.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00