Viktig information inför antagningen till höstens kurser

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart.

Ansökningsperioder för ansökan till höstens kurser och utbildningar:

Sökperiod 1

1 april - 15 maj: web-sök öppet

15 juni: antagningsbesked skickas till den mail du uppgett vid ansökan

22 juni: sista datum för inlämning av svarsbesked på antagningen

Sökperiod 2

1 juni - 21 juni: web-sök öppet

3 juli: antagningsbesked skickas till den mail du uppgett vid ansökan

12 juli: sista datum för inlämning av svarsbesked på antagningen

Sökperiod 3

29 juni - 17 augusti: web-sök öppen för reservplatser. Antagning i mån av plats.

 

Antagen = du har plats på kursen/utbildningen

Reserv = du står i kö på kursen/utbildningen

Se över att du har en uppdaterad e-post då vi kommer att skicka ut antagningsbesked via mail i år.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00