Studie- och yrkesvägledning

27 maj och 28 maj har vi stängt.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare hjälper dig med studieplanering, ämnesval eller andra frågor som rör dina studier på Uddevalla Vuxenutbildning. Du kan också få information om behörighet till högre studier, sökvägar, olika utbildningsalternativ samt diskutera dina personliga tankar om framtida studier/yrkesval.

Studie- och yrkesvägledning är öppen för alla vuxna som är folkbokförda i Uddevalla kommun eller har frågor om de utbildningar som Uddevalla Vuxenutbildning bedriver.

Hos studie- och yrkesvägledarna kan du

ansöka till:

  • Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
  • Kurser och utbildningar som finns på Uddevalla Vuxenutbildning

få hjälp med bl a:

  • Behörighets- och betygsfrågor
  • Studieplanering
  • Kurskataloger och informationsmaterial
  • Information om studiemedel

Här finns våra studie- och yrkesvägledare

Du kan vända dig till studie- och yrkesvägledarna som finns på Uddevalla Vuxenutbildning.

Adress:
Kaserngården 6 A, I 17-området.

Drop-in tider:
Måndag 10.00-12.00, 13.00-18.00
Tisdag 10.00-12.00, 13.00-16.00
Onsdag 10.00-12.00

Förbokade besök:
Onsdag 13.00-16.00
Torsdag 08.00-12.00, 13.00-16.00
Fredag 08.00-12.00, 13.00-16.00

Telefon: 0522-69 61 90

Telefontider:
Måndag 10.00-12.00
Onsdag 13.00-15.00
Torsdag 10.00-12.00

Mer information

HAR DU ETT SAMLAT BETYGSDOKUMENT? Regeringen har förlängt övergångsbestämmmelserna om slutbetyg.

Regeringen har vid två tillfällen förlängt övergångsbestämmelserna för utfärdande av slutbetyg. Först förlängdes möjligheten till 1 januari 2017 och sedan förlängdes möjligheten till den 1 juli 2020. Slutbetyg enligt de äldre bestämmelserna om gymnasial vuxenutbildning får utfärdas i vissa undantagsfall senast den 1 juli 2020.

Kontakta studie- och yrkesvägledarna för att planera vad som är mest fördelaktigt för dig.