Studie- och yrkesvägledning

studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning vänder sig till alla vuxna som är folkbokförda i Uddevalla kommun.

Du är välkommen till Studie- och yrkesvägledarna för vägledning och information inför studie- och yrkesval. Vi stödjer dig i val av kurs, fortsatta studier och informerar om studieekonomi.

Drop-In tider: är för kortare besök, behövs mer tid bokas ett nytt besök.
Förbokade besök: är för längre vägledningssamtal och vid examen och slutbetygsplaneringar.

Mer information

Har du ett samlat betygsdokument?

Nu är det sista läsåret som du kan studera för att få ut ett slutbetyg.

Slutbetyget måste utfärdas före den 30 juni 2020. Därefter kan vi enbart utfärda gymnasieexamen.

Kontakta studie- och yrkesvägledare för att göra en studieplanering.