Uddevalla vuxenutbildning

Studie- och yrkesvägledning

Telefon: 0522-69 61 90
Mail: syv-vux@uddevalla.se

Telefontider: Måndag kl 10.00-12.00 / 13.00-15.00, tisdag och torsdag kl.10.00-12.00

studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning vänder sig till alla vuxna som är folkbokförda i Uddevalla kommun.

Du är välkommen till Studie- och yrkesvägledarna för vägledning och information inför studie- och yrkesval. Vi stödjer dig i val av kurs, fortsatta studier och informerar om studieekonomi.

Mer information

Möjligheten att utfärda slutbetyg i Komvux har förlängts.

På grund av covid-19-pandemin har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från Komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2025. Därefter kan enbart gymnasieexamen utfärdas.

Om du har ett samlat betygsdokument kontakta studie- och yrkesvägledare för att göra en studieplanering.