Behörighet

För att du ska kunna antas till en utbildning måste du ha vissa förkunskaper.
I antagningssammanhang används ofta begreppet behörighetskrav/förkunskapskrav.

Högskola

För mer information Högskola

​Yrkeshögskola

För mer information Yrkeshögskola

Folkhögskola

För mer information Folkhögskola

Vuxenutbildning/Komvux

Se respektive utbildning och kommun.

Förslag på sidor