Uddevalla vuxenutbildning

Skärpta krav för grundläggande behörighet

Skärpta krav för grundläggande behörighet efter 1 juli 2025

22 augusti 2019 UHR, Universitets och högskolerådet www.uhr.se

För sökande med slutbetyg och avgångsbetyg som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2020 införs skärpta krav.

Slutbetyg utfärdade 2010 och senare

Om en sökande med ett slutbetyg utfärdat 2010 och senare inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast den 1 juli 2020, måste hen därefter ha godkänt betyg (E) i Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 och Matematik 1, eller godkänt i motsvarande äldre kurs. Hen måste även uppfylla kravet på lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

För Svenska 3 finns ingen motsvarande kurs. Svenska C ersätter inte.

För den som senast den 1 juli 2020 kompletterat den grundläggande behörigheten gäller äldre bestämmelser och sökande är även fortsättningsvis behörig.

Slutbetyg utfärdade fram till 2010

För sökande med slutbetyg som inte uppfyller kravet för 90% godkända gymnasiepoäng och som efter den 1 juli 2020 kompletterar för grundläggande behörighet, krävs förutom komplettering av godkända gymnasiepoäng, även godkända betyg i Svenska 3, Engelska 6 och i Matematik 1 a-c. Gymnasiepoängen för dessa kurser kan ingå för att uppfylla 90%-kravet.

Godkänt betyg i motsvarande äldre kurs godtas, exempelvis kan Engelska 6 ersättas av Engelska B.

Tänk på att Svenska C inte kan ersätta Svenska 3.

Avgångsbetyg

Om en sökande med avgångsbetyg inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2020 skärps kraven därefter: Hen måste då ha lägst betyg E i Svenska/Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 och i Matematik 1, eller motsvarande äldre kurs/ämne.

Tänk på att Svenska C inte kan ersätta Svenska 3.

Sökande som har avgångsbetyg med matematik behöver inte komplettera med matematik, oavsett betyg, årskurs och linje.