Uddevalla vuxenutbildning

Betygsdokument

Om du läst på gymnasienivå kan du ha fått olika dokument beroende på hur länge du läst samt hur mycket du har klarat av. Läs nedan vad du kan få för olika dokument samt hur du kan komplettera dem så du blir behörig att söka dig till högre studier.

Avgångsbetyg

Utfärdades fram till 1996.

Samlat betygsdokument

Fick man innan 2011 då man inte uppnådde målen för slutbetyg.

Pga den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2025. Tidigare beslut om 1 juli 2021 har alltså förlängts fyra år. Därefter kan enbart gymnasieexamen utfärdas.

Slutbetyg

Har du som fullföljt tre år på gymnasieskolan och slutade innan 2011.
Är du osäker på om ditt Slutbetyg ger dig grundläggande behörighet?
Skärpta krav för grundläggande behörighet efter 1 juli 2025.

Studiebevis

Har du som studerat på ungdomsgymnasiet men inte uppnått examenskraven. Har du ett studiebevis är du välkommen till oss Studie- och yrkesvägledare för att göra en individuell studieplanering för att nå en Gymnasieexamen.

Utdrag ur betygskatalog

Utdrag ur betygskatalog får du när du inte fullföljt 3 års studier på gymnasiet. Om du vill komplettera till en examen på Kommunal Vuxenutbildning får du göra detta från andra kalenderhalvåret det året du fyller 20år.

Gymnasieexamen

Gymnasieexamen får du när du fullföljt tre års studier på gymnasieskolan och uppfyller kraven för en examen. Har du en högskoleförberedande examen har du uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier. Har du en yrkesexamen behöver man ibland komplettera den för grundläggande behörighet till högskolan.

Du kan även få en gymnasieexamen från Kommunal Vuxenutbildning.

Studieomdöme

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg de ger studieomdöme. Läs mer...

Är du osäker på vad som gäller för dig kontakta studie- och yrkesvägledare. Tag med betygsdokument vid besöket.