Du som är folkbokförd i Uddevalla kommun

Studier

Studier i annan kommun eller hos annan utbildningsanordnare

Du som är intresserad av att studera i en annan kommun eller hos en annan utbildningsanordnare måste ansöka hos din hemkommun dvs den kommun där du är folkbokförd. Du som är folkbokförd i Uddevalla kommun måste skicka din ansökan till:

Uddevalla Vuxenutbildning

451 81 Uddevalla

Din ansökan skall innehålla ett personligt brev/följebrev där du beskriver

  1. Varför du vill läsa just den utbildningen
  2. Din utbildningsbakgrund/tidigare studier
  3. Målet med dina studier
  4. Dina arbetslivserfarenheter

Du måste också skicka med dina betyg. En ansökan som inte är komplett kan inte hanteras.

Du har rätt att läsa på grundläggande nivå i annan kommun om du uppfyller villkor för detta.

Du har inte rätt att läsa på gymnasial nivå i annan kommun men kan i vissa fall ändå få det beviljat av din hemkommun.

Verksamhetschefen fattar beslut och du får beslutet hemskickat. Beslutet innebär INTE per automatik att du därmed är antagen till utbildningen. Det beslutet fattas av den aktuelle utbildningsanordnaren.

Utbildningar inom Högskola/ Universitet, Yrkeshögskola och Folkhögskola har du rätt att ansöka till oavsett var du är folkbokförd.