Uddevalla vuxenutbildning
Prövning

Prövning

Prövning – Vuxenutbildning/Komvux

Att göra en prövning innebär att du som elev först läser in en kurs eller ämne på egen hand för att sedan göra prövningen som ofta inkluderar ett skriftligt och muntligt prov. En prövning kan göras på olika sätt och det är skolan som fattar beslut om hur en prövning går till. Har du sedan tidigare betyg i en kurs och vill försöka höja ditt betyg i det ämnet är det endast via prövning man kan det. Finns inte kursen man vill göra prövning i kan den finnas på en annan skola. Du har rätt att ansöka till att göra en prövning i alla kommuner men det är upp till varje skola att godkänna ansökan.

Mer info om prövning på Uddevalla Vuxenutbildning samt ansökan

Mer information om prövning på Uddevalla gymnasieskola samt ansökan