Uddevalla vuxenutbildning

Studieekonomi

När du studerar kan du ansöka om studiestöd: studiehjälp och studiemedel.

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning på heltid, får du studiehjälp till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Sedan kan du ansöka om studiemedel.

Studiemedel kan du ansöka till om du studerar minst halvtid från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller när du studerar på en eftergymnasial utbildning.

SFI ger inte rätt att ansöka om studiestöd.

Mer information hittar du på CSN - Centrala studiestödsnämnden

CSN telefon: 0771-276 000