Uddevalla vuxenutbildning

Distans

Om du saknar kurser i vårt utbud på Uddevalla Vuxenutbildning eller inte har möjlighet att studera på plats t.ex. för att du arbetar eller är föräldraledig, kan det finnas möjlighet att studera på distans via Arena utbildning.

Ansökan till distanskurserna måste du göra i samråd med någon av våra studie- och yrkesvägledare för att din ansökan ska bli mottagen.

Viktigt att du tar kontakt i god tid. Handläggningstiden är fyra veckor från det att du har registrerat din ansökan till att du kan börja kursen.

Du kommer att behöva lämna in ett följebrev där du beskriver varför du vill läsa kursen och vad ditt mål är med kursen. Om du inte har studerat på Uddevalla Vuxenutbildning tidigare så behöver du även lämna in dina betyg.

Tänk på att studera på distans kräver god studie- och datorvana. Tillgång till dator är en förutsättning för studierna. Kurslitteratur hittar du på Arena Utbildnings hemsida under respektive kurs. Utbildningen är kostnadsfri men läromedel bekostas av dig som elev.

Det är verksamhetschefen för Uddevalla vuxenutbildning som tar beslut om du blir beviljad att läsa kursen.


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00