Grundläggande allmänna kurser

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan.
Den ger en bred allmän kunskap för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

För heltidsstudier räknas 20 poäng per vecka.

Om du saknar färdigheter/kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har du rätt att studera på grundläggande nivå.

KURSLITTERATUR till samtliga grundläggande kurser finns att låna på skolan.

Enligt Vuxenutbildningens förordning kan vid intresse även följande kurser anordnas

  • Biologi
  • Fysik
  • Geografi
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Historia
  • Kemi
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00

 

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning
Ikon dokument/fil

Sammanställning grundläggande kurser som startar 2018

Grundläggande kurser 2019.pdf