Grundläggande allmänna kurser

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart.

Kurser och utbildningar som startar hösten 2020.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan.
Den ger en bred allmän kunskap för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

För heltidsstudier räknas 20 poäng per vecka.

Om du saknar färdigheter/kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har du rätt att studera på grundläggande nivå.

KURSLITTERATUR till samtliga grundläggande kurser finns att låna på skolan.

Enligt Vuxenutbildningens förordning kan vid intresse även följande kurser anordnas

  • Biologi
  • Fysik
  • Geografi
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Historia
  • Kemi
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00

 

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning
Ikon dokument/fil

Sammanställning grundläggande kurser som startar 2018

Grundläggande kurser 2019.pdf