Grundläggande allmänna kurser

grundläggande kurser

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan.
Den ger en bred allmän kunskap för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

För heltidsstudier räknas 20 poäng per vecka.

Om du saknar färdigheter/kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har du rätt att studera på grundläggande nivå.

KURSLITTERATUR till samtliga grundläggande kurser finns att låna på skolan.

Enligt Vuxenutbildningens förordning kan vid intresse även följande kurser anordnas

  • Biologi
  • Fysik
  • Geografi
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Historia
  • Kemi
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Förslag på sidor