Uddevalla vuxenutbildning

Engelska

Undervisningen i grundläggande engelska sker i delkurser.

Delkurs 1: 100 poäng
Delkurs 2: 100 poäng
Delkurs 3: 200 poäng
Delkurs 4: 200 poäng

Betyg sätts efter varje delkurs. Godkänt betyg i delkurs 4 motsvarar åk 9 i svensk grundskola.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

engelska

Kurslitteratur

Tillhandahålles/delas ut av lärare i samband med första lektionen.

Syfte och innehåll

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i engelska motsvarande grundskolans årskurs 9.
Förmågan att prata, skriva och kommunicera kommer att tränas under hela tiden och svårighetsgraden ökas successivt.
Vi arbetar med en lärobok men kompletterar med till exempel lättlästa romaner, musik och hemsidor på internet. Du kommer att använda engelska aktivt i gruppdiskussioner om vardagliga ämnen och dessutom få kunskap om olika kulturer i den engelskspråkiga världen.

Omfattning

20 poäng/vecka. Heltidsstudier: 15h lektionstid per vecka + hemstudier.
Kontinuerlig antagning med placering på en av fyra nivåer, beroende på den studerandes förkunskaper.

Kontinuerlig antagning

Start

Hösten 2021: 2021-12-06 (delkurs 1 och 2)

Våren 2022: 2022-01-17 (delkurs 1 och 3)
Våren 2022: 2022-02-21 (delkurs 2)
Våren 2022: 2022-03-28 (delkurs 3 och 4)
Våren 2022: 2022-05-02
Våren 2022: 2022-06-06 (orienteringskurs)

Höst 2022: 2022-08-22 (delkurs 1 och 4)
Höst 2022: 2022-09-26 (delkurs 2)
Höst 2022: 2022-10-31 (delkurs 1 och 3)
Höst 2022: 2022-12-05 (delkurs 2)

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Nivåbedömning

Alla elever kommer att få kallelse till nivåbedömning.
Nivåbedömningen sker under augusti månad på skolan. Du träffar då engelsklärare och får lyssna, läsa, skriva och prata på engelska. Detta görs för att du direkt ska hamna på rätt kurs.
Att söka och börja på fel kurs kan göra att du missar studietid, CSN samt riskerar att få F.

Lärare

Delkurs 1, 2 och 3
Jessica Bernhall, jepe03@gapp.uddevalla.se

Delkurs 4
Mariella Andersson Godin, maan05@gapp.uddevalla.se
Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00