Engelska

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart

Undervisningen i grundläggande engelska sker i delkurser.

Delkurs 1: 100 poäng, Delkurs 2: 100 poäng, Delkurs 3: 200 poäng,

Delkurs 4: 200 poäng

Betyg sätts efter varje delkurs. Godkänt betyg i delkurs 4 motsvarar åk 9 i svensk grundskola.

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan.

Syfte och innehåll

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i engelska motsvarande grundskolans årskurs 9.
Förmågan att prata, skriva och kommunicera kommer att tränas under hela tiden och svårighetsgraden ökas successivt.
Vi arbetar med en lärobok men kompletterar med till exempel lättlästa romaner, musik och hemsidor på internet. Du kommer att använda engelska aktivt i gruppdiskussioner om vardagliga ämnen och dessutom få kunskap om olika kulturer i den engelskspråkiga världen.

Omfattning

20 poäng/vecka.
Kontinuerlig antagning med placering på en av fyra nivåer, beroende på den studerandes förkunskaper.

Kontinuerlig antagning

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kontakt

Mariella Andersson Godin, +46 522‑69 78 74

Lärare

mariella.andersson-godin@uddevalla.se

Lärare

Uddevalla Vuxenutbildning 

Kaserngården1A

Jessica Bernhall, +46 522‑69 75 28

Lärare

jessica.bernhall@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Astrid Nyberg, +46 522‑69 78 60

Lärare

astrid.nyberg@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA