Uddevalla vuxenutbildning

Matematik halvfart

Undervisningen i grundläggande matematik sker i delkurser.

Delkurs 1: 100 poäng
Delkurs 2: 100 poäng
Delkurs 3: 200 poäng
Delkurs 4: 200 poäng

Betyg sätts efter varje delkurs. Godkänt betyg i delkurs 4 motsvarar åk 9 i svensk grundskola.

Start

Hösten 2022: 2022-08-22
Hösten 2022: 2022-10-31

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Matematik

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan. Delas ut av lärare i samband med första lektionen.

Syfte och innehåll 

Kursen motsvarar grundskolans matematik och har till uppgift att utveckla matematiska kunskaper och färdigheter som behövs i vardagslivet och inför eventuella gymnasiestudier. I kursen finns delmoment som de fyra räknesätten, bråkräkning, procent, läsa diagram, beräkna areor och volymer på enkla geometriska figurer, samt ekvationer och funktioner.
Kursen syftar till att ge grundskolekompetens i matematik.

Omfattning 

10 poäng/vecka. Halvtidsstudier.

Lärare

Delkurs 1 och 2
Lena Nilsson, leni01@gapp.uddevalla.se

Delkurs 3 och 4
Jan Bredeby, jabr01@gapp.uddevalla.se