Matematik

Undervisningen i grundläggande matematik sker i delkurser.

Delkurs 1: 100 poäng, Delkurs 2: 100 poäng, Delkurs 3: 200 poäng,

Delkurs 4: 200 poäng

Betyg sätts efter varje delkurs. Godkänt betyg i delkurs 4 motsvarar åk 9 i svensk grundskola.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Matematik

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan.

Syfte och innehåll 

Kursen motsvarar grundskolans matematik och har till uppgift att utveckla matematiska kunskaper och färdigheter som behövs i vardagslivet och inför eventuella gymnasiestudier. I kursen finns delmoment som de fyra räknesätten, bråkräkning, procent, läsa diagram, beräkna areor och volymer på enkla geometriska figurer, samt ekvationer och funktioner.
Kursen syftar till att ge grundskolekompetens i matematik.

Omfattning 

10 poäng/vecka. Halvtidsstudier: fyra lektioner per vecka + hemstudier.
Kontinuerlig antagning.


Kontinuerlig antagning

Start

Hösten 2020: 2020-08-17 – 2021-01-01

Våren 2021: 2021-01-11 – 2021-05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kontakt

Jan Bredeby, +46 522‑69 78 48

Lärare

jan.bredeby@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Håkan Deleskog, +46 522‑69 58 62

Lärare

hakan.deleskog@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Lena Nilsson, +46 522‑69 71 29

Lärare

lena.b.nilsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA