Matematik

Undervisningen i grundläggande matematik sker i delkurser.

Delkurs 1: 100 poäng, Delkurs 2: 100 poäng, Delkurs 3: 200 poäng,

Delkurs 4: 200 poäng

Betyg sätts efter varje delkurs. Godkänt betyg i delkurs 4 motsvarar åk 9 i svensk grundskola.

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan.

Syfte och innehåll 

Kursen motsvarar grundskolans matematik och har till uppgift att utveckla matematiska kunskaper och färdigheter som behövs i vardagslivet och inför eventuella gymnasiestudier. I kursen finns delmoment som de fyra räknesätten, bråkräkning, procent, läsa diagram, beräkna areor och volymer på enkla geometriska figurer, samt ekvationer och funktioner.
Kursen syftar till att ge grundskolekompetens i matematik.

Omfattning 

10 poäng/vecka under 40 veckor med möjlighet att studera i snabbare takt.
Kontinuerlig antagning.

Kontinuerlig antagning

Start

Hösten 2019: 2019-08-19--2020-01-03

Våren 2020: 2020-01-13--05-29

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

START VÅREN 2020: Webbansökan öppen 1 oktober – 15 november

Ansökan stängd 15 november - 1 december.
Därefter öppnas ansökan åter för reservantagning i mån av plats.

Kontakt

Gustaf Eggert, +46 522‑69 78 63

Lärare

gustaf.eggert@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Jan Bredeby, +46 522‑69 78 48

Lärare

jan.bredeby@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA