Uddevalla vuxenutbildning

Orienteringskurs Samhällskunskap

SO-ämnen (historia, samhällskunskap, geografi och religion) är ämnen som är ganska lika varandra och ämnen som i hög grad bygger på studerande av fakta och diskussion.

Vi erbjuder gymnasiekurser i historia, samhällskunskap och religion. Dessa kurser kräver en del grundläggande förkunskaper om Sverige och världen. Denna kurs är inriktad på att ge dig sådana förkunskaper och underlätta dina gymnasiestudier inom SO-området.

Kursen är avsedd för dig som inte har gått i svensk grundskola. Kursen är även nyttig för dig som har gått i svensk grundskola, men som inte har studerat på många år. Kursen kan läsas som en förberedelse för gymnasiekurserna eller parallellt med dessa för att kunna ge en ökad förståelse för SO-ämnena.

Start

Hösten 2022: 2022-08-22 – 2023-01-06
Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan.

Exempel på kursinnehåll

Samhällskunskap: aktuella nyhetshändelser och hur Sverige fungerar
Geografi: kartor, länder, städer och sevärdheter
Historia: historiska epoker, händelser och personer
Religion: grundläggande kunskap om världsreligionerna och livsåskådningsfrågor

Omfattning  

10 poäng per vecka. Deltidsstudier, 100 p.
Kontinuerlig antagning. Undervisningen sker i grupp och med individuell handledning.

Lärare

Mikael Andersson, mian01@gapp.uddevalla.se