Uddevalla vuxenutbildning

Svenska halvfart

Du tränar på att formulera dig både muntligt och skriftligt. Du läser och skriver olika texter, exempelvis, berättelser, beskrivningar, referat, recensioner. I samband med detta tränar du språkregler och rättstavning.

Start

Hösten 2022: 2022-08-22
Hösten 2022: 2022-10-31

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Svenska gruv

Förkunskaper

Svenska som modersmål.

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan. Delas ut av lärare i samband med första lektionen.

Syfte och innehåll

Kursens syfte är att utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva. Under kurstiden får du läsa tidningsartiklar, noveller och romaner. Dessa redovisas muntligt och/eller skriftligt. Du tränar också andra typer av muntlig framställning. Du skriver berättelser, beskrivningar, referat, recensioner och gör temaarbeten. I samband med detta tränar du språkriktighet och rättstavning. Kursen innehåller dessutom ordkunskap och grammatik.

Omfattning  

10 poäng/vecka
Kontinuerlig antagning. Undervisningen sker i grupp och med individuell handledning.

Lärare

Gunilla Hogmalm, guho01@gapp.uddevalla.se