Svenska som andraspråk Halvfart

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart

Kursen läses på eftermiddags- och kvällstid.

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan.

Syfte och innehåll

Denna kurs motsvarar Svenska grundläggande vuxenutbildning och vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. Kursens syfte är att du skall vidareutveckla din förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. Kursen är också en förberedelse för svenska som andra språk 1 (SVA 1).

På kursen arbetar du med texter av olika genrer.

Språkriktigheten tränas och ordförrådet utökas dels genom de muntliga och skriftliga momenten, dels genom grammatikövningar. Uttals- och samtalsövningar ingår.

Omfattning 

Halvtidsstudier två tillfällen per vecka. Kväll- och eftermiddagslektioner.

Betyg

Betyg sätts efter avslutad kurs. Intyg kan utfärdas om betyg inte kan sättas.

Kontinuerlig antagning

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kontakt

Ann-Sofi Sefton Johansson, +46 522-69 79 74
Lärare
anse04@gapp.uddevalla.se