Uddevalla vuxenutbildning

Svenska som andraspråk Halvfart

Kursen läses på eftermiddags- och kvällstid.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Svenska som andraspråk

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan.

Syfte och innehåll

Denna kurs motsvarar Svenska grundläggande vuxenutbildning och vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. Kursens syfte är att du skall vidareutveckla din förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. Kursen är också en förberedelse för svenska som andra språk 1 (SVA 1).

På kursen arbetar du med texter av olika genrer.

Språkriktigheten tränas och ordförrådet utökas dels genom de muntliga och skriftliga momenten, dels genom grammatikövningar. Uttals- och samtalsövningar ingår.

Omfattning 

Delkurs 1 och 2 - Halvtidsstudier två tillfällen per vecka. Kväll- och eftermiddagslektioner.
Delkurs 3 och 4 - Halvtidsstudier ett tillfälle per vecka. Kvällslektion.

Betyg

Betyg sätts efter avslutad kurs. Intyg kan utfärdas om betyg inte kan sättas.

Kontinuerlig antagning

Start

Hösten 2021: 2021-11-01

Våren 2022: 2022-01-17
Våren 2022: 2022-03-28
Våren 2022: 2022-06-06 (orienteringskurs)

Hösten 2022: 2022-08-22

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  


Lärare

Delkurs 1 och 2
Ann-Sofi Sefton Johansson, anse04@gapp.uddevalla.se

Delkurs 3 och 4
Susan Wallberg, suwa01@gapp.uddevalla.se.