Svenska som andraspråk Halvfart

Träna på att prata svenska

och lär dig mer om geografi, samhällskunskap, religion och historia.

Läs mer här

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan.

Syfte och innehåll

Denna kurs motsvarar Svenska grundläggande vuxenutbildning och vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. Kursens syfte är att du skall vidareutveckla din förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. Kursen är också en förberedelse för svenska som andra språk 1 (SVA 1).

På kursen arbetar du med texter av olika genrer.

Språkriktigheten tränas och ordförrådet utökas dels genom de muntliga och skriftliga momenten, dels genom grammatikövningar. Uttals- och samtalsövningar ingår.

Omfattning 

Halvtidsstudier tvp tillfällen per vecka. Kväll- och eftermiddagslektioner.

Betyg

Betyg sätts efter avslutad kurs. Intyg kan utfärdas om betyg inte kan sättas.

Kontinuerlig antagning

Start

Våren 2019:
2019-01-14--05-31
2019-03-18--06-28

Hösten 2019:
2019-08-19--2020-01-03
2019-10-21--2020-03-07

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

Webbansökan öppen 1 april – 15 maj

Ansökan stängd 15 maj - 1 juni.

Därefter öppnas ansökan åter för reservantagning.


Kontakt

Ann-Sofi Sefton Johansson, +46 522‑69 79 74

Lärare

ann-sofi.seftonjohansson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA