Svenska som andraspråk

Du kan även studera svenska som andraspråk på halvtid för att ha möjlighet att kombinera studierna med matematik grundläggande på halvtid.

Start

Hösten 2022:
2022-10-31
2022-12-05

Våren 2023:
2023-01-16
2023-02-20
2023-03-27
2023-05-01

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

studera

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan. Delas ut av lärare i samband med första lektionen.

Syfte och innehåll

Denna kurs motsvarar Svenska grundläggande vuxenutbildning och vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. Kursens syfte är att du skall vidareutveckla din förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. Kursen är också en förberedelse för svenska som andra språk 1 (SVA 1).

På kursen arbetar du med texter av olika genrer.

Språkriktigheten tränas och ordförrådet utökas dels genom de muntliga och skriftliga momenten, dels genom grammatikövningar. Uttals- och samtalsövningar ingår.

Omfattning 

20 poäng per vecka. Heltidsstudier.

Delkurs 1: 100 poäng
Delkurs 2: 200 poäng
Delkurs 3: 200 poäng
Delkurs 4: 200 poäng

Betyg 

Betyg sätts efter avslutad kurs. Intyg kan utfärdas om betyg inte kan sättas.