Svenska

Träna på att prata svenska

och lär dig mer om geografi, samhällskunskap, religion och historia.

Läs mer här

Förkunskaper

Svenska som modersmål.

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan.

Syfte och innehåll

Kursens syfte är att utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva. Under kurstiden får du läsa tidningsartiklar, noveller och romaner. Dessa redovisas muntligt och/eller skriftligt. Du tränar också andra typer av muntlig framställning. Du skriver berättelser, beskrivningar, referat, recensioner och gör temaarbeten. I samband med detta tränar du språkriktighet och rättstavning. Kursen innehåller dessutom ordkunskap och grammatik.

Omfattning  

10 poäng/vecka
Kontinuerlig antagning. Undervisningen sker i grupp och med individuell handledning.

Betyg   

Betyg sätts efter avslutad kurs.

Start

Hösten 2019: 2019-08-19--2020-01-03

Våren 2020: 2020-01-13--05-29

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

START VÅREN 2020: Webbansökan öppen 2 december – 15 december

Det finns ett fåtal platser kvar.

Kontakt

Gunilla Hogmalm, +46 522‑69 78 41

Lärare

gunilla.hogmalm@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA