Gymnasiala allmänna kurser

Kurser och utbildningar som startar våren 2021.

Webbansökan öppen följande perioder

Webb-sök 1: 1 oktober - 15 november.
Antagningsbesked skickas ut 3 december. Svarsbesked ska skickas in 7 december.

Webb-sök 2: 1 december - 15 december
Antagningsbesked skickas ut 16 december. Svarsbesked ska skickas in 20 december.

Webb-sök 3: 16 december - antagning i mån av plats på kurs.
Svar skickas ut i januari 2021.

 

Hittar du inte den kurs du vill söka i vårt ordinarie kursutbud, kan det finnas möjlighet att läsa den på distans. Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Du kan studera gymnasiala kurser för att skaffa dig behörighet till fortsatt utbildning inom
t ex högskolan.

Du kan välja olika nivåer, läsa i olika takt och med olika typer av upplägg.

Vi sätter ditt lärande i centrum.

För att läsa kurser på gymnasial nivå rekommenderas kunskaper motsvarande grundläggande nivå (grundskolans nivå).

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00

 

Mer information

DU SOM INTE ÄR KLAR MED HELA DITT GYMNASIEBETYG

Den 28 november förlängde regeringen möjligheten att få ett slutbetyg från Vuxenutbildningen. Nytt sista datum för slutbetyg är nu 1 juli 2020. Därefter kan vi enbart utfärda gymnasieexamen. Du som har samlat betygsdokument och vill få ett slutbetyg, kontakta en studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kontakta studie- och yrkesvägledarna för att planera vad som är mest fördelaktigt för dig.

Studie- och yrkesvägledning