Information och kommunikation 1

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Start

Våren 2023: 2023-01-16 – 2023-06-02
Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »


Datakurs

Man kan sammanfatta kursens innehåll genom att säga att det är en utökad version av "Datorkunskap". I den nya kursen, som är på 100 poäng, hinner vi lägga mer tid på varje moment. Ett moment som ökar kraftigt är layoutarbete.

I ämnet Information och kommunikation ingår flera kurser. En av dessa heter Information och kommunikation 1, och det är den kurs vi erbjuder här.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart.

Kursens innehåll

  • Arbetsmiljö och ergonomi
  • Information — "Hitta och hantera"
  • Lagar och upphovsrätt
  • Dokumentutformning och layout - Word
  • Presentationer - PowerPoint
  • Kalkyler och listor - Excel