Uddevalla vuxenutbildning

Information och kommunikation 2

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Datakurs

Kursen bygger på kursen Information och kommunikaion 1, men alla som har ”likvärdiga” kunskaper är välkomna att söka.

Med ”likvärdiga” kunskaper menas att du har betyg i kursen ”Datorkunskap” eller har mycket god erfarenhet av att arbeta med ordbehandling och kalkyler samt filhantering.

Kurslitteratur

Meddelas när kursen startar.

Kursens innehåll

  • Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier för yrkesmässig användning.
  • Databaser, till exempel hur de upprättas, används och underhålls.
  • Formulär, till exempel för enkäter och undersökningar.
  • Konstruktion och utformning, med text och design, av en enkel webbplats.
  • Datalagring och datasäkerhet.
  • Muntliga och skriftliga presentationer för yrkesmässiga samman­hang.
  • Miljö- och säkerhetsaspekter, ergonomi och etik inom verksamhets­området.