Orienteringskurs Data Officepaketet
100 poäng

Studerande data

För dig som behöver mer kunskaper i data inför gymnasiekurserna Information och kommunikation.

Planeras i samråd med studie- och yrkesvägledare.

Kursen läses på kvällstid.

Start

Våren 2023: 2023-01-16 – 2023-06-02

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kursinnehåll

Under kurstiden får du studera grunderna i

  • Windows
  • Fönsterhantering och fil- och mapphantering
  • Microsoft Office 2016
  • Word - text- och bildhantering 
  • Excel - beräkningar och diagram
  • PowerPoint - presentationer
  • E-post

Arbetssätt

Lärarledda genomgångar och individuellt arbete med skriftliga instruktioner.

Redovisning

Redovisning sker genom att på datorn genomföra praktiska övningar.

Intyg

De som har genomgått en orienteringskurs ska få ett intyg.
(Se Förordningen 2011:1108, 4 kap. §25)