Orienteringskurs Data Officepaketet

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart

För dig som behöver mer kunskaper i data inför gymnasiekurserna Information och kommunikation.

Planeras i samråd med studie- och yrkesvägledare.

Kursen läses på kvällstid.

Kursinnehåll

Under kurstiden får du studera grunderna i

  • Windows
  • Fönsterhantering och fil- och mapphantering
  • Microsoft Office 2016
  • Word - text- och bildhantering 
  • Excel - beräkningar och diagram
  • PowerPoint - presentationer
  • E-post

Arbetssätt

Lärarledda genomgångar och individuellt arbete med skriftliga instruktioner.

Redovisning

Redovisning sker genom att på datorn genomföra praktiska övningar och prov samt inlämningsuppgifter.

Intyg

De som har genomgått en orienteringskurs ska få ett intyg.
(Se Förordningen 2011:1108, 4 kap. §25)

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

  • Data officepaketet orienteringskurs - wt3wrzf

Kontakt

Mikael Andersson
Lärare
mikael.andersson@uddevalla.se