Uddevalla vuxenutbildning

Företagsekonomi 2

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Ekonomi

I kursen Företagsekonomi 2 får du kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.

Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla bland annat:

  • Kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Förmåga att reflektera över företagens ansvar för en hållbar utveckling samt över demokratiska värderingar, etik och genus i samband med ekonomiskt beslutsfattande.
  • Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet
  • Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.
  • Förmåga att med källkritisk medvetenhet identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att reflektera över resultatet.
  • Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang

Kontakt