Marknadsföring

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

mf

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
  • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
  • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
  • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
  • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
  • Intern och extern marknadskommunikation.
  • Internationell marknadsföring.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Start

Våren 2021: 2021-01-18 – 2021-06-04

Ansökan

Här gör du din ansökan

Kontakt

Lars Larsson, +46 522‑69 58 43

Lärare

lars.larsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA