Näthandel 1

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

näthandel

Näthandel omfattar försäljning av både varor och tjänster. Näthandeln är oberoende av tid och plats, alltid tillgänglig och därmed ett effektivt och resurssnålt sätt att sälja varor och tjänster. Ämnet näthandel behandlar näthandel mellan företag och företag, mellan företag och den enskilda kunden samt mellan privatpersoner.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet näthandel ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur handel med varor och tjänster bedrivs över internet på ett säkert, kostnadseffektivt och ur miljösynpunkt lämpligt sätt.

Eleverna ska genom praktiska övningar ges möjlighet att använda olika tekniker och metoder för att bygga webbplatser för näthandel på internet. I undervisningen ska ett undersökande och laborativt arbetssätt användas.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17—2021-01-05

Kursen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles.

Ansökan

Här gör du din ansökan

___________________________________________________________________________________________________________

Kontaktperson
Håkan Deleskog, lärare

Kurskod till Google Classroom:

  • Näthandel 1 - 3tpvddr

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00