Redovisning 1

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

redovisning

Redovisning 1 är en kurs för dig som vill få grundläggande kunskap inom redovisning. Du får bland annat lära dig lagar och bestämmelser som styr företagens redovisning. Du lär dig också bokslut, årsredovisning och enkel räkenskapsanalys samt revisionens funktion i en verksamhet.

Undervisningen i ämnet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet.
  • Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.
  • Förmåga att med källkritisk medvetenhet identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att reflektera över resultatet.

Undervisningen i kursen behandlar bland annat:

  • Olika typer av företag och företagsformer.
  • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens redovisning.
  • Grundläggande företagsekonomiska begrepp med särskild betoning på redovisning.
  • Budgeteringens syfte, innehåll och utformning.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17—2021-01-05

Kursen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles.

Ansökan

Här gör du din ansökan

Kurskod till Google Classroom:

  • Redovisning 1 - 52vxrj7

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00