Engelska 5

100 poäng

Du kan välja att läsa kursen på dagtid eller kvällstid.

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Kurslitteratur

Kevin Frato: Echo Main Issues.
ISBN: 978-91-27-42729-7.

Arbetssätt

Lektionerna innehåller textläsning, grammatikgenomgångar, diskussioner och andra talövningar.  Du får en veckoplanering som gör det möjligt att arbeta med vissa texter och moment på egen hand. Eget arbete underlättas också av att det till läromedlet hör en digital del med bokens texter, hörövningar, grammatikövningar m.m. En detaljerad planering för hela perioden visar vad som tas upp på lektionerna och hjälper dig att planera in uppgifter och prov. Varje vecka finns också möjlighet till handledning.

Kursinnehåll

I kursen får du träning att tala, läsa och skriva.  Dessutom tränar du att följa och förstå innehållet i talad engelska. Kursen tar upp enkla regler för språket. Vidare ingår viss kännedom om livet i engelskspråkiga länder, om engelskspråkig litteratur samt träning i att använda ordböcker och andra hjälpmedel.

Bedömningsgrunder

Både muntliga och skriftliga uppgifter ligger till grund för betyget. I slutet av kursen gör du det nationella provet för Engelska 5, vilket testar olika färdigheter i språket.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

  • Engelska 5 Dagtid - pdrzy2d
  • Engelska 5 Kvällstid - jxlp62u

Kontakt

Galina Granqvist, +46 522‑69 78 28

Lärare

galina.granqvist@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA