Engelska 5

100 poäng

Du kan välja att läsa kursen på dagtid eller kvällstid.

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

engelska

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Solid Gold 1. (SG). Eva Hedencrona et al. (2014). Studentlitteratur: Lund,
ISBN: 9789144084176

Solid Gold 1. Key ISBN: 9789144104041

Boken kan köpas i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Arbetssätt

Lektionerna innehåller textläsning, grammatikgenomgångar, diskussioner och andra talövningar.  Du får en veckoplanering som gör det möjligt att arbeta med vissa texter och moment på egen hand. Eget arbete underlättas också av att det till läromedlet hör en digital del med bokens texter, hörövningar, grammatikövningar m.m. En detaljerad planering för hela perioden visar vad som tas upp på lektionerna och hjälper dig att planera in uppgifter och prov. Varje vecka finns också möjlighet till handledning.

Kursinnehåll

I kursen får du träning att tala, läsa och skriva.  Dessutom tränar du att följa och förstå innehållet i talad engelska. Kursen tar upp enkla regler för språket. Vidare ingår viss kännedom om livet i engelskspråkiga länder, om engelskspråkig litteratur samt träning i att använda ordböcker och andra hjälpmedel.

Bedömningsgrunder

Både muntliga och skriftliga uppgifter ligger till grund för betyget. I slutet av kursen gör du det nationella provet för Engelska 5, vilket testar olika färdigheter i språket.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17 – 2021-01-01

Våren 2021: 2021-01-18 – 2021-06-04

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kontakt

Harriet Otter, +46 522‑69 84 91

Lärare

harriet.otter@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA