Engelska 5

100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Kurslitteratur

Kevin Frato: Echo Main Issues.
ISBN: 978-91-27-42729-7.

Arbetssätt

Lektionerna innehåller textläsning, grammatikgenomgångar, diskussioner och andra talövningar.  Du får en veckoplanering som gör det möjligt att arbeta med vissa texter och moment på egen hand. Eget arbete underlättas också av att det till läromedlet hör en digital del med bokens texter, hörövningar, grammatikövningar m.m. En detaljerad planering för hela perioden visar vad som tas upp på lektionerna och hjälper dig att planera in uppgifter och prov. Varje vecka finns också möjlighet till handledning.

Kursinnehåll

I kursen får du träning att tala, läsa och skriva.  Dessutom tränar du att följa och förstå innehållet i talad engelska. Kursen tar upp enkla regler för språket. Vidare ingår viss kännedom om livet i engelskspråkiga länder, om engelskspråkig litteratur samt träning i att använda ordböcker och andra hjälpmedel.

Bedömningsgrunder

Både muntliga och skriftliga uppgifter ligger till grund för betyget. I slutet av kursen gör du det nationella provet för Engelska 5, vilket testar olika färdigheter i språket.

Start dagtid

Hösten 2019: 2019-08-19--2020-01-03

Våren 2020: 2019-01-13--05-29

Med reservation för ändringar

Start kvällstid

Hösten 2019: ingen planerad start

Våren 2020: 2019-01-13--05-29

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

START HÖSTEN 2019: Webbansökan öppen 1 april – 15 maj

Ansökan stängd 15 maj - 1 juni. Därefter öppnas ansökan åter för reservantagning.

START VÅREN 2020: Webbansökan öppen 1 oktober – 15 november

Ansökan stängd 15 november - 1 december. Därefter öppnas ansökan åter för reservantagning.

Kontakt

Galina Granqvist, +46 522‑69 78 28

Lärare

galina.granqvist@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Mer information

Behöver du träna extra på engelskan och dess färdigheter?