Uddevalla vuxenutbildning

Engelska 5

100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Start

Hösten 2022: 2022-08-22 – 2023-01-06

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

engelska

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Solid Gold 1. (SG). Eva Hedencrona et al. (2014). Studentlitteratur: Lund,
ISBN: 9789144084176

Solid Gold 1. Key ISBN: 9789144104041

English Grammar Check, (EGC), Köpes i skolans reception för 60 SEK

Kurslitteratur kan köpas i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Arbetssätt

En detaljerad planering för hela perioden visar vad som tas upp på lektionerna och hjälper dig att planera in uppgifter och prov, då stor vikt läggs vid eget arbete. Under lektionerna hålls föreläsningar om grammatik och kultur. Med hjälp av läromedlet och videoklipp läser och lyssnar vi på texter och diskuterar dem utifrån en kulturell och etisk vinkel. Eget arbete underlättas av att det finns en digital del till lärobokens texter med hörövningar och grammatikövningar. Varje vecka finns också möjlighet till handledning där mer individanpassad hjälp kan erbjudas. Under kursens gång testas färdigheterna med hjälp av muntliga och skriftliga prov. Kursen avslutas med det nationella provet.

Kursinnehåll

Kursen utgår från det centrala innehållet, exempelvis:

  • De fyra färdigheterna: läsa, höra, skriva och tala
  • Litteratur: olika texttyper och författare från den engelsktalande världen
  • Kultur: levnadsvillkor, kulturella företeelser, värderingar och traditioner från delar av världen där engelska används.

Bedömningsgrunder

Muntliga och skriftliga uppgifter ligger till grund för betyget men även klassrumsaktivitet. I slutet av kursen gör du också det nationella provet vilket testar olika färdigheter i språket.

Testa din nivå med exempel från delar av det Nationella Provet för Engelska 5

https://www.gu.se/nationella-prov-frammande-sprak/prov-och-bedomningsstod-i-engelska/engelska-5-gymnasiet/exempel-pa-uppgiftstyper-for-engelska-5

Lärare

Dag och kväll
Harriet Otter, haot01@gapp.uddevalla.se
0522-69 84 91