Engelska 6

100 poäng

Du kan välja att läsa kursen på dagtid eller kvällstid.

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Engelska

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på engelska 5. Engelska A för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kurslitteratur

Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones: Progress Gold B. ISBN: 978-91-44-03561-1.

Arbetssätt

Under lektionerna behandlas en del av bokens texter samt vissa grammatikavsnitt. Diskussioner, talövningar och muntliga uppgifter ingår. En detaljerad planering visar vad som behandlas varje vecka. Via boken får du tillgång till en CD-romskiva eller kod till internet, så att man på egen hand kan lyssna på texter och hörövningar. Varje vecka finns möjlighet till enskild handledning. En detaljerad planering för hela perioden visar vad som tas upp på lektionerna och hjälper dig att planera in uppgifter och prov. Varje vecka finns också möjlighet till handledning.

Kursinnehåll

Du utvecklar och fördjupar din förmåga att förstå, tala, läsa och skriva engelska. Du får också kännedom om liv och kultur i engelskspråkiga länder samt en orientering om engelskspråkig litteratur.

Bedömningsgrunder

Både muntliga och skriftliga uppgifter ligger till grund för betyget. I slutet av kursen gör du det nationella provet för Engelska 6, vilket testar olika färdigheter i språket.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2021-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

  • Engelska 6 Dagtid - 2jcd5ul
  • Engelska 6 Kvällstid - amvi3f5

Kontakt

Galina Granqvist, +46 522‑69 78 28

Lärare

galina.granqvist@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA