Engelska 7

100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på engelska 6. Engelska B för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kurslitteratur

Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones:

Solid Gold 3 lärobok + digital del.
ISBN: 9789144114552

Solid Gold 3 key.
ISBN: 9789144116679

Kursinnehåll

I kurs 7 lär du dig att i olika sammanhang kunna inleda och aktivt delta i muntlig kommunikation av skiftande slag och kunna använda engelska flexibelt och på ett ändamålsenligt sätt i såväl informella som formella sammanhang. Du lär dig också att kunna informera muntligt på ett strukturerat sätt, och att kunna använda det fackspråk som krävs inom studieinriktningen eller intresseområdet. I kursen ingår även att läsa skönlitteratur från några olika epoker och inom olika genrer samt kunna i anknytning till läsningen reflektera över texternas innehåll och form utifrån olika perspektiv

Bedömningsgrunder

Både muntliga och större skriftliga uppgifter ligger till grund för betyget. Dessutom krävs bland annat deltagande i litteraturseminarier, samt att kunna planera och genomföra längre skriftliga arbeten.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

  • Engelska 7 - uvydwcv

Kontakt

Harriet Otter, +46 522‑69 84 91

Lärare

harriet.otter@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA