Engelska 7

100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på engelska 6. Engelska B för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kurslitteratur

Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones: Progress Gold C.
ISBN: 978-91-44-03565-9.

Kursinnehåll

I kurs 7 lär du dig att i olika sammanhang kunna inleda och aktivt delta i muntlig kommunikation av skiftande slag och kunna använda engelska flexibelt och på ett ändamålsenligt sätt i såväl informella som formella sammanhang. Du lär dig också att kunna informera muntligt på ett strukturerat sätt, och att kunna använda det fackspråk som krävs inom studieinriktningen eller intresseområdet. I kursen ingår även att läsa skönlitteratur från några olika epoker och inom olika genrer samt kunna i anknytning till läsningen reflektera över texternas innehåll och form utifrån olika perspektiv

Bedömningsgrunder

Både muntliga och större skriftliga uppgifter ligger till grund för betyget. Dessutom krävs bland annat deltagande i litteraturseminarier, samt att kunna planera och genomföra längre skriftliga arbeten.

Start

Hösten 2019: ingen planerad start

Våren 2020: 2019-01-13--05-29

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

START VÅREN 2020: Webbansökan öppen 1 oktober – 15 november

Ansökan stängd 15 november - 1 december. Därefter öppnas ansökan åter för reservantagning.

Kontakt

Galina Granqvist, +46 522‑69 78 28

Lärare

galina.granqvist@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA