Engelska 7

100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Engelska

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på engelska 6. Engelska B för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Solid Gold 3. (SG). Eva Hedencrona et al. (2016). Studentlitteratur: Lund
ISBN: 9789144114552

Solid Gold 3. Key ISBN: 9789144116679

Boken kan köpas i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Kursinnehåll

I kurs 7 lär du dig att i olika sammanhang kunna inleda och aktivt delta i muntlig kommunikation av skiftande slag och kunna använda engelska flexibelt och på ett ändamålsenligt sätt i såväl informella som formella sammanhang. Du lär dig också att kunna informera muntligt på ett strukturerat sätt, och att kunna använda det fackspråk som krävs inom studieinriktningen eller intresseområdet. I kursen ingår även att läsa skönlitteratur från några olika epoker och inom olika genrer samt kunna i anknytning till läsningen reflektera över texternas innehåll och form utifrån olika perspektiv

Bedömningsgrunder

Både muntliga och större skriftliga uppgifter ligger till grund för betyget. Dessutom krävs bland annat deltagande i litteraturseminarier, samt att kunna planera och genomföra längre skriftliga arbeten.

Kontakt

Harriet Otter, +46 522‑69 84 91

Lärare

harriet.otter@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA