Orienteringskurs engelska

Individuella poäng

Behöver du träna extra på engelskan och dess färdigheter?

Det finns möjlighet att söka en orienteringskurs i engelska 4-5 och engelska 6-7.

För dig som känner dig osäker på engelska och har ett behov av att förbättra dina baskunskaper, eller för dig som känner att du har nödvändiga kunskaper men vill repetera och förbättra dina färdigheter, erbjuder vi en orienteringskurs som kan ge dig bättre förutsättningar att nå ditt personliga mål.

På kursen ges intyg, ej betyg.

Kursinnehåll

Under kursen ges föreläsningar om grammatik och vi använder ett grammatikhäfte som läromedel för detta. Därefter jobbar vi med alla fyra färdigheter; skriva, tala, höra och läsa och mycket fokus läggs på att utöka sitt ordförråd. För att träna allt detta används stenciler samt internetlänkar. Under lektionerna har du också möjlighet att få hjälp med din engelska samt jobba med det du känner att du behöver.

Kurslitteratur

Orienteringskurs 4/5
English Grammar Check, (EGC), köps på skolan

Orienteringskurs 6/7
Advanced Grammar Check (AGC), köps på skolan

Kursen läses samtidigt med den ordinarie kursen. Kom ihåg att "första hjälpen" för att klara sina studier alltid är att gå på så många "ordinarie" lektioner som möjligt! 

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

  • Engelska 5 orienteringskurs - rtbn22e
  • Engelska orienteringskurs 6 och 7 - 54ljwsq

Kontakt

Galina Granqvist, +46 522‑69 78 28

Lärare

galina.granqvist@uddevalla.se

Engelska 5

 

Harriet Otter, +46 522‑69 84 91

Lärare

harriet.otter@uddevalla.se

Engelska 6 och 7