Uddevalla vuxenutbildning

Orienteringskurs Engelska

Orienteringskurs individuellt 1-100 poäng

Behöver du träna extra på engelskan och dess färdigheter?

Start

Hösten 2022: 2022-08-22 – 2023-01-06

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »


engelska

Det finns möjlighet att söka en orienteringskurs i engelska 4-5 och engelska 6.

För dig som känner dig osäker på engelska och har ett behov av att förbättra dina baskunskaper, eller för dig som känner att du har nödvändiga kunskaper men vill repetera och förbättra dina färdigheter, erbjuder vi en orienteringskurs som kan ge dig bättre förutsättningar att nå ditt personliga mål.

På kursen ges intyg, ej betyg.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kursinnehåll

Under kursen ges föreläsningar om grammatik och vi använder ett grammatikhäfte som läromedel för detta. Därefter jobbar vi med alla fyra färdigheter; skriva, tala, höra och läsa och mycket fokus läggs på att utöka sitt ordförråd. För att träna allt detta används stenciler samt internetlänkar. Under lektionerna har du också möjlighet att få hjälp med din engelska samt jobba med det du känner att du behöver.

Kurslitteratur

Orienteringskurs 4/5
English Grammar Check, (EGC), köps på skolan

Orienteringskurs 6
Advanced Grammar Check (AGC), köps på skolan

Kursen läses samtidigt med den ordinarie kursen. Kom ihåg att "första hjälpen" för att klara sina studier alltid är att gå på så många "ordinarie" lektioner som möjligt! 

Lärare

Harriet Otter
haot01@gapp.uddevalla.se
0522-69 84 91