Gymnasiearbete

100 poäng

Gymnasiearbetet ska vara ett kvitto
på att eleven är förberedd för högskolestudier. Därför är det lämpligt att eleven genomför gymnasiearbetet i slutet av utbildningen.

Gymnasiearbetet ska, enligt målen för gymnasiearbetet, utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. För att vara förberedd för högskolestudier måste eleven kunna ta initiativ i och ansvar för planeringen och genomförandet vilket innebär att gymnasiearbetet ställer krav på ett stort mått av självständighet, samtidigt som arbetet måste ske i dialog med den ansvariga läraren.

Med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar (Förordning (2011:1108) om Vuxenutbildning, 2 kap. 3§)

Gymnasiearbete mot de högskoleförberedande programmen kan göras inom EK, HU, NA, SA.

Har du frågor angående andra gymnasiearbete kontakta Studie- och yrkesvägledare

Start

Hösten 2018: 2018-08-20--2019-01-04
______________________________________

Våren 2019: 2019-01-14--05-31

Hösten 2019: 2019-08-19--2020-01-03

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

Vi tar emot din ansökan fram till kursstart och du kan då bli antagen i mån av plats.

Kontakt

Rebecca Molin, 052269 6000

Lärare

rebecka.molin@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA