Inför högskoleprovet

Orienteringskurs - förberedelse inför högskoleprovet

Individuella poäng

Kursen läses på kvällstid

Inför högskoleprovet

Mål och syfte med kursen

  • utgöra en förberedelse inför högskoleprovet
  • ge en inblick i vilka kunskaper som krävs för att lyckas på högskoleprovet
  • ge den studerande en beskrivning om varför dessa kunskaper ges en prioriterad ställning inför intagningen till högskolan
  • ge kunskaper om en för högskoleprovet lämplig genomförandeteknik

Kursinnehåll

  • Ordkunskap
  • Matematik och logiska problem
  • Svensk läsförståelse
  • Diagram - tabeller - kartor
  • Engelsk läsförståelse

På kursen ges intyg, ej betyg.

Kontakt

Mikael Andersson
Lärare
mikael.andersson@uddevalla.se

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2021-01-11--05-28

Ansökan

Görs tillsammans med en studie- och yrkesvägledare

Kurskod till Google Classroom:

  • Inför högskoleprovet - c4brp5b