Uddevalla vuxenutbildning

Inför högskoleprovet

Orienteringskurs - förberedelse inför högskoleprovet

Individuella poäng

Kursen läses på kvällstid

Start

Hösten 2022: 2022-09-05 – 2022-10-14

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

Inför högskoleprovet

Mål och syfte med kursen

  • utgöra en förberedelse inför högskoleprovet
  • ge en inblick i vilka kunskaper som krävs för att lyckas på högskoleprovet
  • ge den studerande en beskrivning om varför dessa kunskaper ges en prioriterad ställning inför intagningen till högskolan
  • ge kunskaper om en för högskoleprovet lämplig genomförandeteknik

Kursinnehåll

  • Ordkunskap
  • Matematik och logiska problem
  • Svensk läsförståelse
  • Diagram - tabeller - kartor
  • Engelsk läsförståelse

På kursen ges intyg, ej betyg.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Lärare

Mikael Andersson, mian01@gapp.uddevalla.se