Inför högskoleprovet

Orienteringskurs - förberedelse inför högskoleprovet

Individuella poäng

Kursen läses på kvällstid

Mål och syfte med kursen

  • utgöra en förberedelse inför högskoleprovet
  • ge en inblick i vilka kunskaper som krävs för att lyckas på högskoleprovet
  • ge den studerande en beskrivning om varför dessa kunskaper ges en prioriterad ställning inför intagningen till högskolan
  • ge kunskaper om en för högskoleprovet lämplig genomförandeteknik

Kursinnehåll

  • Ordkunskap
  • Matematik och logiska problem
  • Svensk läsförståelse
  • Diagram - tabeller - kartor
  • Engelsk läsförståelse

På kursen ges intyg, ej betyg.

Start

Hösten 2019: 2019-09-02--10-11

Våren 2020: 2020-02-10--03-20

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

START HÖSTEN 2019: Webbansökan öppen 1 april - 15 maj

Ansökan stängd 15 maj - 1 juni. Därefter öppnas ansökan åter för reservintagning.

START VÅREN 2020: Webbansökan öppen 1 oktober - 15 november

Ansökan stängd 15 november - 1 december. Därefter öppnas ansökan åter för reservintagning.

Kontakt

Mikael Andersson
Lärare
mikael.andersson@uddevalla.se