Uddevalla vuxenutbildning

Komvuxarbete

100 poäng

Start

Hösten 2022: 2022-08-22 – 2023-01-06
Med reservation för ändringar

Ansökan

Ansökan görs tillsammans med Studie- och yrkesvägledare.
0522-69 61 90 eller syv-vux@uddevalla.se


Gymnasiearbete

Komvuxarbetet ska vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier. Därför är det lämpligt att eleven genomför komvuxarbetet i slutet av utbildningen.

Komvuxarbetet ska, enligt målen för komvuxarbetet, utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. För att vara förberedd för högskolestudier måste eleven kunna ta initiativ i och ansvar för planeringen och genomförandet vilket innebär att komvuxarbetet ställer krav på ett stort mått av självständighet, samtidigt som arbetet måste ske i dialog med den ansvariga läraren.

Med komvuxarbetet avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Komvuxarbetet skall vara kopplat antingen till samhällsvetenskapligt och humanistiskt ämnesområde eller till naturvetenskapligt och tekniskt ämnesområde.

Ett komvuxarbete inom ramen för en yrkesexamen ska ha koppling till examensmålen för yrkesprogrammet som utbildningen till största delen motsvarar.

Har du frågor angående andra gymnasiearbete kontakta Studie- och yrkesvägledare

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Lärare

Komvuxarbete inom studieområde samhällsvetenskap och humanoria

Mikael Andersson, mian01@gapp.uddevalla.se

Komvuxarbete inom studieområde naturvetenskap och teknik

Johanna Korn, johanna.korn@uddevalla.se

Anette Malm, anette.malm@uddevalla.se