Uddevalla vuxenutbildning

Kost och hälsa

Kost och hälsa

100 poäng, kurskod HALKOC0

Kursen läses på kvällstid.

Start

Planerad start våren 2023

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

För dig som vill lära dig mer om mat, näring och vilken betydelse kosten har för hälsan. För dig som vill lära dig mer om allergier och specialkoster.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Elever som har betyg i svenska, svenska som andraspråk grundläggande och matematik grundläggande anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Man bör ha tillgång till dator för att klara hemuppgifter.

Kursinnehåll

  • Kostens betydelse för hälsa och välbefinnande
  • Näringslära, livsmedelskvalitet och tillagning
  • Betydelsen av fysisk aktivitet och vila
  • Hygien
  • Allergier och specialkoster

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kostnader

Livsmedelskostnader betalas av den studerande.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon 0522-69 61 90. För mer information.

Kontakt