Ledarskap och organisation

lektion

​100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier och modeller från dessa områden behandlar ämnet frågor om ledarskap och organisation i olika typer av verksamheter och ur såväl ekonomiska som sociala och etiska aspekter.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet ledarskap och organisation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om individers och gruppers sätt att fungera i en organiserad verksamhet. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om grupprocesser och konflikthantering. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förståelse av ledarskapets roll och villkor samt tillit till sin egen ledarskapsförmåga.

Kurslitteratur

Ledarskap och Organisation,
Lars Berglund och Thomas Sewerin, Upplaga 2
ISBN:978-91-511-0123-1

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Start

Hösten 2021: 2021-08-23 – 2022-01-07

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

Kontakt

Kajsa Thorén, 46522695866

Lärare

kajsa.thoren@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA