Matematik 1

Matematik

Matematik 1a: a-spåret är inriktat mot yrkesförberedande

Matematik 1 b:  b-spåret är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora

Matematik 1 c: c-spåret är inriktat mot naturvetenskap och teknik

Kurserna 1b och 1c motsvarar varandra nivåmässigt. Innehåll och tillämpningar är dock anpassade till olika områden. Övergång till ett nytt spår kan därför kräva en del komplettering.

Förslag på sidor