Matematik 1b

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Matematik

Matematik 1b är en gymnasiegemensam kurs. Kursen bygger vidare på matematikutbildningen i grundskolan och ger förståelse för grundläggande begrepp inom matematiken samt förutsättningar för fortsatta gymnasiestudier i matematik.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Kurslitteratur

Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne:
Matematik 5000 Kurs 1bc Vux Lärobok. ISBN: 9789127435056

Arbetssätt

 • Schemalagd tid med föreläsningar och övningar
 • Individuellt/flexibelt upplägg enligt överenskommelse
 • Handledning

Kursinnehåll

 • Tal i olika former och talsystem
 • Procent och ränteberäkningar
 • Algebra och Ekvationer
 • Funktioner
 • Statistik
 • Sannolikhetslära
 • Symmetri
 • Geometri och matematiska bevis
 • Problemlösning

Bedömningsgrunder

Prov och inlämningsuppgifter.

Kontakt

Gustaf Eggert, +46 522‑69 78 63

Lärare

gustaf.eggert@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA