Matematik 1b

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Matematik

Matematik 1b är en gymnasiegemensam kurs. Kursen bygger vidare på matematikutbildningen i grundskolan och ger förståelse för grundläggande begrepp inom matematiken samt förutsättningar för fortsatta gymnasiestudier i matematik.

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Kurslitteratur

Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne:
Matematik 5000 Kurs 1bc Vux Lärobok. ISBN: 9789127435056

Arbetssätt

 • Schemalagd tid med föreläsningar och övningar
 • Individuellt/flexibelt upplägg enligt överenskommelse
 • Handledning

Kursinnehåll

 • Tal i olika former och talsystem
 • Procent och ränteberäkningar
 • Algebra och Ekvationer
 • Funktioner
 • Statistik
 • Sannolikhetslära
 • Symmetri
 • Geometri och matematiska bevis
 • Problemlösning

Bedömningsgrunder

Prov och inlämningsuppgifter.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2021-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

 • Matematik 1b - hllq5pr

Kontakt

Gustaf Eggert, +46 522‑69 78 63

Lärare

gustaf.eggert@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA